วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

การออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือ?

การออกกำลังกายที่ดีที่สุดคืออะไร
          มักเป็นคำถามที่ผู้ชื่นชอบการออกกำลังกายถามเสมอ
          อาจารย์วุฒิ  สร้อยนาค  นักวิชาการ /นักวิทยาศาสตร์การกีฬา/นักกีฬา
ได้ให้คำตอบไว้ว่า  คือการว่ายน้ำ

           แต่การออกกำลังกายไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น
การออกกำลังกายเป็นการแข่งขันกับตัวเอง  หลายคนก่อนจะออกกำลังกาย
มักจะอ้างเหตุผลของการไม่ออกกำลังกาย
         เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับอากาศ ทั้งหมดเป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกาย
        แต่ลืมไปว่าการออกกำลังกายอาจจะให้ผลดีมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไป
        เป็นที่น่าดีใจว่าการออกกำลังให้สุขภาพดีไม่ต้องใช้เวลามากมาย
เพียงแค่วันละครึ่งชั่วโมงก็พอ และก็ไม่ต้องใช้พื้นที่หรือเครื่องมืออะไร
มีเพียงพื้นที่ในการเดินก็พอแล้ว การออกกำลังจะทำให้รูปร่างดูดี 
กล้ามเนื้อแข็งแรง ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันโรคกระดูกพรุน ป้องกันโรคอ้วน 
การออกกำลังกายทำให้ร่างกายสดชื่น มีพลังที่จะทำงานและต่อสู้กับชีวิต 
นอกจากนั้นยังสามารถลดความเครียดได้ด้วย

1 ความคิดเห็น: